عملیات یخ آب زمستانه باغات

1398-02-02

در این عملیات باغدار با جاری کردن و تجمع آب پای درختان در دمای صفر درجه، که این امر باعث انجماد آب میشود؛ در از بین بردن آفات بسیاری همچون لارو، شفیره و حتی حشره کامل، تاثیر چشمگیری دارد.