راههای مقابله و راهکارهای محافظت در برابر یخبندان

1398-02-04

یخبندان و سرمازدگی ( سرمای زود رس پاییزه و دیر رس بهاره) همواره خسارت زیادی بر محصولات کشاورزی وارد می کند.