ولامین کلسیم Vellamin Calcium

Floragard

این کود راه حل موثری جهت رفع تنش بوده و بر پایه کلسیم و آمینو اسیدهای اصلی و فعال فیزیولوژیکی است. ولامین کلسیم محصولی است که جهت پیشگیری و اصلاح کمبود و یا عدم تعادل کلسیم در تمام انواع کشت ها تولید شده است.

ولامین کلسیم Vellamin Calcium

ولامین کلسیم (کود مایع ویژه آمینو اسید همراه با کلسیم)

این کود راه حل موثری جهت رفع تنش بوده و بر پایه کلسیم و آمینو اسیدهای اصلی و فعال فیزیولوژیکی است. ولامین کلسیم محصولی است که جهت پیشگیری و اصلاح کمبود و یا عدم تعادل کلسیم در تمام انواع کشت ها تولید شده است.

از کارایی های آن میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

  • افزایش محصول و کیفیت آن به سبب افزایش اندازه میوه، بهبود کیفیت گل و کاهش مشکل ترک خوردگی و غیره.
  • برطرف کننده اثرات منفی ناشی از استرس و حفظ انرژی در شرایط بد آب و هوایی مانند تنش آبی، بادی و دماهای پایین و دوره نشاء و غیره.
  • پاسخ سریع روش محلول پاشی ؛ در این روش کلسیم سریع و موثر جذب شده و توسط گیاه منتقل می شود.
  • پیشگیری و برطرف کردن اثرات عمومی ناشی از کمبود کلسیم همچون :
  1. سوختگی گلگاه (Blossom End Rot) گوجه فرنگی، فلفل، هندوانه، خیار و غیره.
  2. سوختگی انتهای برگی (Tip Burn) کاهو، کلم چینی، توت فرنگی و غیره.
  3. لکه دار شدن میوه درختان به دلیل نکروزهای موضعی (Bitter Pit) .
  4. خرد شدن یا ترک خوردگی میوه مرکبات، گیلاس، آلو و غیره.
  5. نابجایی میوه یا کاهش باروری انگور و زیتون.

میزان مصرف و روش استفاده :

از طریق محلول پاشی :

1/5 – 3 لیتر در هزار که می توان در صورت بروز کمبود آن را به 5 لیتر افزایش داد (توصیه می شود در 3 قسط انجام شود تا به میزان 6 لیتر در هکتار برسد).

در ارقام حساس سیب می توان این مقادیر را به 5 مرحله تقسیم کرد (2 مرحله در 20 و 40 روز قبل از گلدهی، 3 مرحله در 20 ، 40 و 60 روز بعد از گلدهی تا میزان کل به 3 تا 10 لیتر بر هکتار برسد).

در سبزیجات در کل دوره زندگی گیاه باید مصرف گردد.

از طریق کاربرد ریشه ای :

کدو 4 لیتر در هکتار

توت فرنگی، فلفل، گوجه فرنگی 2 – 3 لیتر در هکتار

درختان میوه 5 – 8 لیتر در هکتار

انگور 4 – 6 لیتر در هکتار

 

ترکیبات :

کلسیم (CaO)

14%

آمینو اسید آزاد

5%

pH

9

چگالی

g/cc  1/28